De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam is op zoek naar versterking. Kom jij ons betrokken en gevarieerde vrijwilligersteam aanvullen?

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam?

Al sinds 2018 zet de Adviesraad zich in voor goede zorg en gelijke kansen voor alle inwoners van Alblasserdam. Dat doen we door de gemeente – gevraagd en ongevraagd – te adviseren op allerlei onderwerpen in het sociaal domein: specifiek op onderwerpen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet, maar bijvoorbeeld ook op armoedebeleid of LHBTIQ+ beleid.

Wie zoeken wij?

Een Alblasserdammer die bekend is met de onderwerpen uit het sociaal domein. Iemand die zich wil inzetten voor (kwetsbare) inwoners van Alblasserdam. En die de voorzittersrol wil vervullen (we zorgen voor een inwerkperiode en goede begeleiding).

Kwaliteiten en eigenschappen die wij van een voorzitter verwachten

  • Een goed inlevingsvermogen, kan luisteren en doorvragen.
  • Pikt snel signalen op en legt makkelijk contact.
  • Kijkt vanuit verschillende perspectieven, kan analyseren en verbanden leggen.
  • Geeft ruimte aan teamleden om hun visie te delen, maar bewaakt wel de grenzen.
  • Goed in het bewaken van processen en projecten.
  • Kan ervaringen van anderen en knelpunten vertalen naar aanbevelingen.

Andere belangrijke aandachtspunten

  • Je hebt voldoende tijd hebt om beleidsdocumenten te lezen, contacten te leggen met burgers en groepen in Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms overdag).
  • Je wordt benoemd voor een periode van 4 jaar.
  • Je bent niet verbonden bent aan de gemeente of een organisatie in Alblasserdam die gemeentelijke subsidie ontvangt.

Wat bieden wij?

Interessant vrijwilligerswerk dat jou de mogelijkheid biedt een belangrijke bijdrage te leveren aan het dorp en haar inwoners in een betrokken team van 6 Adviesraadleden. We bieden mogelijkheden om je kennis aan te vullen.  Daarnaast ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

Interesse?

We ontvangen graag jouw motivatie en CV. Deze kan je mailen naar asdalblasserdam@gmail.com

Heb je nog vragen of twijfel je of de functie iets voor jou is? Mail ons dan of bel Tashelle Nederbiel-Kertokalio op 078-7702343. Meer informatie, zie: www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl