Gedurende het jaar maakt de Adviesraad verslag van notulen of bijeenkomsten.