De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit gemotiveerde en betrokken inwoners van de gemeente Alblasserdam, die als vrijwilliger, vanuit hun eigen kennis en ervaring adviseren.

Alle leden hebben kennis of ervaring op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet. Dit kan vanuit persoonlijke ervaring of vanuit de professie die zij uitoefenen of in het verleden hebben gedaan.

Hieronder vind u een overzicht van alle actieve leden.

 

Rolf de Folter

Vanuit mijn werk als ziekenhuisbestuurder en via diverse vrijwillige bestuursfuncties heb ik affiniteit met het brede terrein van zorg en ondersteuning. Ik zie het als mijn taak als voorzitter om de ervaring, deskundigheid en expertise binnen de raad, en waar nodig ook buiten de raad, op doeltreffende wijze in te zetten om tot goede adviezen aan het college te komen. Mijn mederaadsleden zijn de ogen en oren in onze dorpsgemeenschap. Als nieuwe adviesraad hopen wij veel te kunnen bijdragen om het zo lang mogelijk meedoen van alle burgers in de samenleving van Alblasserdam te vergemakkelijken.

Marika Slingerland

Door mijn werk als ergotherapeut heb ik veel te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de verschillen in uitvoering

per gemeente, daardoor ben ik goed op de hoogte van de mogelijkheden, maar ook de ervaren knelpunten van de WMO.

Ik vind het een leuke en interessante uitdaging om in de adviesraad bij te dragen aan het verbeteren van het beleid in het sociaal domein. Zodoende worden de inwoners van Alblasserdam zo optimaal mogelijk gefaciliteerd in het zo zelfstandig mogelijk functioneren en het behouden van de eigen regie.

Mijn aandachtsveld in de adviesraad sociaal domein Alblasserdam is WMO, maatwerkvoorzieningen. Vanuit die rol ben ik ook het lid van de WMO-adviesraad Drechtsteden namens Alblasserdam.

Harriet Wieringa

Al jaren werk ik in diverse functie binnen het Sociaal Domein vooral op het vakgebied Participatiewet. Op dit moment behandel ik de bezwaar- en beroepszaken Participatiewet (waaronder Bijzondere Bijstand, Minima regelingen, Bbz2004), Wet inburgering, Schulddienstverlening, Woningurgenties ect. Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis en kunde te kunnen delen binnen mijn eigen woonomgeving en daardoor een eveneens zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Sinds een paar maanden ben ik namens de Adviesraad actief betrokkene bij het platform Geldzaken

Daniëlle van Weert

Als intern begeleider op één van de basisscholen in Alblasserdam, heb ik uiteraard veel met de jeugdwet te maken. Daarnaast heb ik zelf twee puberzonen en droegen en dragen mijn gezin en ik ons steentje bij in het verenigingsleven van Alblasserdam.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein verwacht ik met name mee te kunnen denken over jeugdzaken en veel te leren over de Participatiewet en de WMO in zijn geheel. De huidige leden heb ik tot nu toe leren kennen als maatschappelijk betrokken, vooral bij Alblasserdam, maar ook kritisch. Daar kan ik me ook in vinden.