De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit gemotiveerde en betrokken inwoners van de gemeente Alblasserdam, die als vrijwilliger, vanuit hun eigen kennis en ervaring adviseren.

Alle leden hebben kennis of ervaring op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Participatiewet. Dit kan vanuit persoonlijke ervaring of vanuit de professie die zij uitoefenen of in het verleden hebben gedaan.

Hieronder vind u een overzicht van alle actieve leden.

 

Marika Slingerland

Door mijn werk als ergotherapeut heb ik veel te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de verschillen in uitvoering

per gemeente, daardoor ben ik goed op de hoogte van de mogelijkheden, maar ook de ervaren knelpunten van de WMO.

Ik vind het een leuke en interessante uitdaging om in de adviesraad bij te dragen aan het verbeteren van het beleid in het sociaal domein. Zodoende worden de inwoners van Alblasserdam zo optimaal mogelijk gefaciliteerd in het zo zelfstandig mogelijk functioneren en het behouden van de eigen regie.

Mijn aandachtsveld in de adviesraad sociaal domein Alblasserdam is WMO, maatwerkvoorzieningen. Vanuit die rol ben ik ook het lid van de WMO-adviesraad Drechtsteden namens Alblasserdam.

Harriet Wieringa

Al jaren werk ik in diverse functie binnen het Sociaal Domein vooral op het vakgebied Participatiewet. Op dit moment behandel ik de bezwaar- en beroepszaken Participatiewet (waaronder Bijzondere Bijstand, Minima regelingen, Bbz2004), Wet inburgering, Schulddienstverlening, Woningurgenties ect. Het doel van de adviesraad is de kwaliteit van de hulp en ondersteuning, het beleid en de uitvoering hiervan binnen het sociaal domein te behouden en daar waar nodig te verbeteren.

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis en kunde te kunnen delen binnen mijn eigen woonomgeving en daardoor een eveneens zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Sinds een paar maanden ben ik namens de Adviesraad actief betrokkene bij het platform Geldzaken

Daniëlle van Weert

Als intern begeleider op één van de basisscholen in Alblasserdam, heb ik uiteraard veel met de jeugdwet te maken. Daarnaast heb ik zelf twee puberzonen en droegen en dragen mijn gezin en ik ons steentje bij in het verenigingsleven van Alblasserdam.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein verwacht ik met name mee te kunnen denken over jeugdzaken en veel te leren over de Participatiewet en de WMO in zijn geheel. De huidige leden heb ik tot nu toe leren kennen als maatschappelijk betrokken, vooral bij Alblasserdam, maar ook kritisch. Daar kan ik me ook in vinden.

Nelly van Dijk-Kien

Mag ik me even voorstellen: Nelly van Dijk-Kien, Alblasserdamse sinds 1974. Ik ben oprecht van dit dorp en zijn inwoners gaan houden o.a. als MR-lid van basisschool De Tienhond en als lid van de belangengroep AGBA voor de sloop en nieuwbouw A.G. Smitstraat, Baandersstraat en Weverstraat. Maar ook tijdens mijn bestuurswerkzaamheden gedurende 13 jaar binnen de Raad voor het Opbouwwerk (algemeen adjunct) en 13 jaar als verslaggever, eindredacteur en hoofdredacteur van De Klaroen.

De afgelopen jaren heb ik bij de gemeente Papendrecht gewerkt, als assistente van de griffier en plv. griffier van de gemeenteraad Papendrecht. Twee jaar geleden met pensioen. Eigenlijk al over de pensioendatum maar ik wilde graag nog iets betekenen voor de samenleving. Daarom trok deze Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam mijn aandacht. Als lid van het bestuur kan ik hopelijk toch weer iets doen voor de Alblasserdammers, nuttig en noodzakelijk.

Corrie Plaizier

Mijn hele leven woon ik al in Alblasserdam. Daarnaast ben ik bijna 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs in Alblasserdam en daarbuiten. Sinds een jaar ben ik met vervroegd pensioen en geniet ik van mijn vrijheid.

Binnen de PGA (Protestantse Gemeente Alblasserdam) heb ik een aantal jaar mogen deelnemen in het college van diakenen en actief mogen zijn voor de minderbedeelden binnen onze samenleving en daarbuiten.

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam geeft mij de mogelijkheid mee te denken en maatschappelijk betrokken te zijn in mijn woonomgeving, waarbij mijn interesse uitgaat naar de jeugd en de armoedebestrijding.

Yasemin Rousian

Momenteel ben ik werkzaam in het MBO in Rotterdam. Op grond van mijn functie heb ik veel te maken met de jeugd en herintreders. Daarnaast werk ik veel samen met Rotterdamse onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven. Ik ben altijd actief in Rotterdam geweest en nu is het tijd om in mijn eigen woonplaats een steentje te kunnen bijdragen.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein vind ik het absoluut belangrijk om goede contacten te onderhouden met de achterbannen en de netwerkorganisaties in regio Drechtsteden. Vervolgens wil ik ervoor zorgen om de naamsbekendheid van de Adviesraad Sociaal Domein te vergroten.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat we goede contacten opbouwen en onderhouden met sleutelfiguren in het sociale netwerk. Dit maakt mijn functie als lid van de Adviesraad Sociaal Domein in Alblasserdam heel interessant!